پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت

بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو

مطالعات و رساله معماري طراحي نمایشگاه ، فروشگاه و مرکز خدماتی ایران خودرو

تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي

بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی

بررسی عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام

بررسي عوامل ارتقاي شايستگي مديران پليس آگاهي

شناخت نقش زنان در اقتصاد شهرستان فومن, شناسایی رابطه میزان سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

پاورپوینت ارزش و شاخص های آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افت تحصیلی،تعاریف،علل و عوامل آن (فصل دوم)